زندگی به رسم عاشقان

مقام معظم رهبری:خاطره‏ى شهدا را باید در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگهداشت.

الهی و ربی...

حاج مهدی مختاری...

عاقبت بعضی ها...

ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا
کسانی که اموال یتیمان را از روی ظلم میخورند جز این نیست که اتشی در شکم خود فرو می برند و به زودی در اتشی فروزان درایند
نساء 10

چند کلامی با تفکر

تکامل و تعالی انساندر مبارزه با شیطان است و این چنین باید گفت که خداوند شیطان را برای تکامل انسان آفریده است.این عرصه ای که ما اکنون پا در ان نهاده ایم عرصه مبارزه ما با شیطان و صحنه امتحانی است که در ان صابران و مجاهدان راه خدا برگزیده می شوند:ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین(و نبلو اخبارکم)

"و ما بطور قطع همه شماره می ازمائیم تا معلوم کنیم تا مجاهدین و خویشتن داران چه کسانی هستن و اعمالتان خبر دهدکه در باطن چه دارید"

سوره مبارکه محمد ایه 31

برگرفته از کتاب گنجینه های اسمانی

Designed By Erfan Powered by Bayan